MƯỚP KHÍA
BẠC HÀ
THANH LONG RUỘT ĐỎ
15,000đ
DỪA XIÊM
17,000đ
BỒ NGÓT
18,000đ
CẢI NGỒNG
18,000đ
CẢI DÚNG
18,000đ
GIÁ ĐỖ
18,000đ
DƯA HẤU
18,000đ
RAU MUỐNG NƯỚC
20,000đ
CẢI THÌA
20,000đ
RAU DỀN
20,000đ
CÓC
20,000đ
SAMPOCHE
23,000đ
MẬN
25,000đ
ỔI NỮ HOÀNG
25,000đ