Kết Nối Thực Phẩm Tươi Đến Gia Đình bạn!5KG RAU ( DƯA LEO, CẢI NGỌT, RAU MUỐNG, MỒNG TƠI, KHỔ QUA) MỖI LOẠI 1KG

Giá bán 125.000₫ Giá thông thường 200.000₫