Kết Nối Thực Phẩm Tươi Đến Gia Đình bạn!30 TRỨNG GÀ TƯƠI

Giá bán 125.000₫ Giá thông thường 180.000₫